Потребител
Парола
забравена парола?

Платформа Мъниче

Основна цел извеждане на конкретна информация за всяко дете с Проблеми в развитието на територията на страната и достигането до възможност за подпомагане развитието му през целия живот.

-          Работата ни е фокусиране в създаване и поддържане на информационни бази данни включващи:

-          Списъци със социални партньори, поддържащи и свързани бизнеси и услуги;

-          Статистическа информация за нужди и потребности поименно за децата, база данни с конкретна заболеваемост;

-          Законодателна, държавна, образователна, здравна рамка, процедури, права, възможности, задължения;

-          Здравни възможности, специалисти, институции, инстанции;

-          Образователни възможности, специалисти, институции, инстанции;

-          Модерна единна система за обмен на информация между институциите ангажирани с проблемите на децата;

Обхвата дейности на проекта, решения и цели:

Проект “Мъниче”   представлява информационна система за подпомагане на деца лишени от родителски грижи и/или с Проблеми в развитието. Амбицията е да обхване всички деца от целевата група в България, да разкрие пред широката общественост ежемесечните им потребности и да предостави цялостна информация за начина по-който се задоволяват те в момента.

Целеви групи /Кои организации, институции, групи или физически лица ще обхване действието на проекта или генерираните решения/:

Всички организации и институции, занимаващи се със социална работа с деца и младежи- правителствени и неправителствени звена.

В проект “Мъниче” ще се вградят и използват много от функциите на електронното правителство. Ще се създаде он-лайн социална мрежа, с помощта, на която ще се обедини цялата информация на звена, занимаващи се с превенция и социални дейности за деца и младежи, свързана с държавните институции и неправителствените организации.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.