Потребител
Парола
забравена парола?

Институт за управление на проекти

Адрес: София 1421, кв. Лозенец, ул. Никола Козлев 6, ап. 1
Телефон: +359 2 963 11 42, +359 2 963 01 22,
Skype:
Icq:
E-mail: office@ipm.bg
Web site: http://www.ipm.bg

Институт за Управление на Проекти ООД извършва консултантски услуги в областта на анализа, разработването, внедряването и адаптирането на Системи за Управление, както и по подготовка, кандидатстване и реализация на Проекти по Програми на ЕС и други донорски институции, областта на Управление на човешките ресурси, Маркетингови стратегии, Финансов мениджмънт, както и Разработване на бизнес проекти. Институт за Управление на Проекти ООД консултира своите клиенти в следните направления:

- Системи за управление на качеството ISO 9001; - Системи за управление на околната среда ISO 14001; EMAS Bs 8555; - Системи за управление на дейностите по опазване на околната среда в сферата на туризма (Зелен глобус, Екохотел и др.); - Системи за управление на безопасно производство на хранителните продукти /Анализ на Рисковете и Контрол на Критичните Точки/ HACCP; - Системи за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 22000; - Системи за управление на качеството в автомобилостроенето TS ISO 16949; - Система за управление на качеството във военната промишленост AQAP; - Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001; - Системи за управление на органи по контрол ISO 17020 и на лаборатории за изпитване и калибриране ISO 17025; - CE – маркировка в съответствие с Директивите на Европейския съюз; - Добри производствени, санитарни, хигиенни, агротехнически, лабораторни и други практики и програми GMP, GSP, GHP, GAP, GLP; - Системи за биологично производство на животни (растения), животински (растителни) продукти и храни от животински (растителен) произход - EUREPGAP.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.