Потребител
Парола
забравена парола?

Проекти – логическа рамка

Логическа рамка

Логическата рамка е разработена през 70-те години на миналия век и понастоящем се използва от голям брой различни агенции. Съставянето на логическа рамка преминава през две фази: фаза на анализ и фаза на планиране.

фаза на анализ
фаза на планиране
Стъпка 1
Анализ на заинтересованите страни
Стъпка 5
Определяне логиката на действие
Стъпка 2
Анализ на проблемите
Стъпка 6
Конкретизиране на предпоставките и рисковете
Стъпка 3
Анализ на целите
Стъпка 7
Определяне на индикаторите
Стъпка 4
Анализ на стратегиите
Стъпка 8
Изготвяне на график на дейностите
Стъпка 9
Изготвяне на финансов план

всички файлове на статията се намират на адрес:

http://www.vn.government.bg/world/stranici/guide-proekt/

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.