Потребител
Парола
забравена парола?

Без Насилие

Представяме на Вашето внимание идеята си за създаване и развитие на интернет базирани информационен център и дискусионен форум „Без насилие”. Проектът е свързан с основните дейности на фондация „Развитие и реализация на обществения ресурс“, а именно: подпомагане, консултиране и информиране на лицата, станали жертва на домашно насилие; подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация; защита на човешките права.

Целта на проекта е повишаване на информираността на обществото относно проблемите, правата и нормативната уредба, свързани с домашното насилие;  повишаване разпознаваемостта на проблема сред жертвите и обществото; осигуряване на емоционална, финансова и нематериална подкрепа на жервите на домашно насилие; стимулиране на жертвите да сигнализират за насилието.

В последните години България бележи значителен напредък в подкрепа на жертвите на домашно насилие. България е една от малкото страни в ЕС, която може да се похвали със Закон за защита от домашно насилие. Действащия от 2005 г. закон, позволява жертвите на насилие да се обърнат към полицията или да потърсят съдействие от районните съдилища. През 2007 г. беше приета правителствена програма за превенция и защита от домашно насилие, която предвижда предоставяне на подслон във всеки областен център на жени, жертви на физически и психически тормоз вкъщи. През последните няколко години в цялата страна бяха разкрити 15 центъра за консултации на жертви на насилие. Има открити няколко горещи телефонни линии.

Всички тези усилия са насочени към предоставяне на временен подслон, на юридическа, психологическа помощ, на законова защита на жервите. Но това не е достатъчно. Според доклад на ПАСЕ за България от 2008 г., в страната ни има много малко наказателни дела по случаи на домашно насилие. Една от причините е, че преживели насилие, приемат тази тема за табу, а не като значим социален и обществен проблем. Те се чувстват безпомощни и пасивни, несподобни да се справят сами. Това предопределя и ниското им самочувствие. „Смачкани” психически,  те се срамуват да споделят с близките.

Всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие, сочат проучвания. По данни на неправителствени организации, които работят по тази проблематика, домашното насилие у нас зачестява. Точна статистика обаче не може да се води, защото много от жертвите се срамуват или се страхуват да признаят какво са преживели. Една жена претърпява насилие 30 пъти, преди официално да подаде жалба.

Насилственото поведение не е ограничено само в слабо образованите семейства от по-низши социално-икономически слоеве. Насилственото поведение се среща във всички социални слоеве. Неочаквано широко е разпространено сред полицаи, лекари и мъже с помагащи професии.

Домашното насилие се различава по честотата си – от ежедневно до веднъж на няколко години. Физическите наранявания могат да бъдат от синини до различни счупвания, изгаряния, спукани тъпанчета, разбити устни, откъснати кичури коса, счупени зъби, следи от опити за душене, разкъсани зърна на гърдите и др., при които се налага многократно жените да бъдат хоспитализирани. Нараняванията могат да доведат до фатален край. Постоянният физически тормоз е опасен за душевното здраве на жертвата. Нейното самоуважение, самоувереност и лично достойнство са наранени.

Голяма част от жените, жертви на домашно насилие все още обичат партньора си, но тази любов е съпроводена и със страх за физическото и психическо оцеляване. Това състояние на силна обърканост я прави нерешителна.

Редица са факторите, които спират жената да напусне– срам, икономическа зависимост, несигурност за децата и дори любов към партньора- насилник. Дори жената да напусне, няма никаква гаранция, че тормозът ще престане. Насилникът често преследва своята съпруга или приятелка след раздялата.

Крайният резултат от насилието е, че жертвата е с осакатена вътрешна сигурност. За нея светът е по-враждебно и несигурно място отколкото за всеки друг.

Нашата цел е да помогнем на жертвите на домашно насилие да си възвърнат самочувствието, да осъзнаят ясно проблема и да имат смелостта да се изправят срещу него, чрез откриването на сходни съдби, комуникиране с други жертви за начините, по които те се справят с проблема. За разлика от консултациите в кризисните центрове, тук жертвите остават анонимни. Това ще ускори процеса на доверяване, ще се отпуснат да говорят за проблема и ще ги стимулира да споделят преживяванията си. Ще намерят опора и ще повярват в себе си. А това е задължително условие, за да бъдат личности.

Това ще постигнем чрез създаване на интернет базирана информационна система, състояща се от информационен център и дискусионен форум. Информационния център ще предоставя пълна информация за актуалната нормативна база за защита на жертвите от домашно насилие; средствата и начините за помощ от държавни инстанции и неправитлествени организации; добри практики в тази област в България и ЕС; статистическа информация; новини. Ще са публикувани горещи телефонни линии, контактна информация на всички институции, организации и фондации работещи в областта на превенция и защита от домашно насилие, както и актуалните услуги, които предлагат.

Дискусионния форум е най-важната функционалност на информационната система. До момента в българското интернет пространство няма подобен форум за жертви от насилие. Представлява он-лайн форум, на който чрез опростена и бърза регистрация участника може да създава теми, да пише коментари и да има достъп до всичко публикувано във форума. Важна част е възможността да пише лични съобщения на участник във форума за директна кореспонденция с него. Форума ще има някалко раздела съобразно спецификата на проблема. Форумът предоставя място, където всеки би могъл да разкаже своята история или тази на близък приятел, роднина, да потърси конкретна помощ или подкрепа, да обмени опит, да зададе въпроси, да дава коментари и насоки. Идеята е да предоставя психологическа подкрепа и съпричастност, като се подсигури анонимна и сигурна среда за свободен информиран избор за начина на решаване на съществуващ проблем.

За осъществяване на идеята ще работи екипа на фондацията, като предвиждаме участието и на външни експерти и доброволци. Екипа на Фондацията може да се похвали с значителен опит в областта на създаването, изпълнението и управлението на проекти. Разполагаме с квалифицирани експерти в областта на бизнес и финансов анализ; управление на проекти; координиране и документиране на проекти; интернет PR и маркетинг; счетоводство; нормативна уредба,  юредически консултации.

Надяваме се, идеята да ви е заинтригувала и да се включите като партньор в проекта.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.