Потребител
Парола
забравена парола?

Дарителска платформа за подпомагане на деца Подари

Проектът Подари представлява дарителска система за подпомагане на деца лишени от родителски грижи, талантливи деца и деца с проблеми в развитието от социално слаби семейства. Амбицията е да разкрие пред широката общественост ежемесечните им потребности и информация за начина по-който се задоволяват те в момента.

Система за разпределяне на Благотворителен ресурс, под формата на финансов, информационен, материален и човешки капитал;
-    Системата ще позволява разпределяне на предварително зададен бюджет, по определени критерии лично от дарителя или чрез сътрудниците на системата и ще генерира детайлни отчети по конкретните дарения извършвани от дарител и обобщено по личност и институции ежемесечно;
-    Системата ще позволява изнасяне на информация, статии, новини, кампании за набиране на средства (чийто предмет са целите на системата);
-    Системата ще позволява посредничеството при обмяна на материални дълготрайни и краткотрайни активи, както стоки и услуги, чисто организационно;
-    Системата ще позволява изнасянето на информация за предлагане на професионален безвъзмезден и доброволен труд от физически лица или търсенето на специалисти в дадени области;
-    Системата ще позволява изнасянето на подробна информация, контактна, презентационна и друга свързана с всяко дете, както и всичките му регулярни потребности;
-    Системата ще позволява при възникване на спешна нужда, да се изнася информация и да се отправя апел към всички регистрирани дарители и институции;
-    Автоматично генериране на документи за извършените дарения, за да послужат пред дарители на фондации или пред данъчните служби за облекчения или за отчитане на извършената дейност пред заинтересовани страни.
-    Форум – открита дискусия по всички направления свързани с деца;

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.