Потребител
Парола
забравена парола?

Експертни съвети

Цели:

Експертният съвет представлява креативна група, чиято цел е подпомагане реализацията на европейските средства чрез малкия и средния бизнес на регионално ниво, както и подпомагане процесите за изграждане на Публично-частно партньорство между Държавните институции и учредителите по места на регионално ниво. Експертния съвет подпомага повишаване Социалния рейтинг на учредителите, чрез цялостна политика в полза на регионалните общности и местната Държавна инфраструктура.

Форма на подпомагане:

- Постигането на по-широк диалог между бизнеса, администрацията, предприемачите и академичните среди;

- Анализ на възможностите с цел по-добър достъп на предприемачите до европейските средства;

- Актуализиране на информацията свързана с европейските средства и предоставянето и в достъпен вид;

- Планиране на дейности свързани с развитието на структурата

- Техническо подпомагане в разработването на проекти за учредителите в структурата

• Стратегическо управление

• Разработване и управление на проекти

• Управление на бизнес процеси

• Управление на информационни ресурси

• Управление на маркетинга

• Управление на риска

• Инвестиционен мениджмънт

• Развитие на човешкият ресурс

• Корпоративна социална отговорност

• Обучение

- Сформиране на работни групи по съответните програми;

- Сформиране и обучение на работни групи на регионален принцип за подпомагане процесите на проектиране и реализация на европейските средства;

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.