Потребител
Парола
забравена парола?

blog

About blog

buy cialis

blog

About blog

order Tenormin without rx

blog

About blog

buy misoprostol

blog

About blog
watch replicas

cigarettes online

Отговор от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО по Каузата ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА-СИРАЦИ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ във Facebook

Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерски съвет
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

София 1051, ул.”Триадица” № 2
тел. 933 90 50;   факс: 980 24 15 www.sacp.government.bg
e-mail:sacp@sacp.government.bg

Изх.№……………………………..
София……………………2010г.

ДО
Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”ПРИЕМНА”
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ ДО: [...]

Речник на термините в разработването и управлението на проекти

В областта на разработването и управлението на проекти, се използва специфична терминология.  
За улеснение на тези от вас, които сега навлизат в тази професионална сфера, публикуваме кратко разяснение на основните термини.
Под Управление на проект се разбира: „Уникален процес, който се състои от съвкупност от координирани и управлявани дейности с дата на започване и на завършване, [...]

Страница 1 от 212»
Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.