Потребител
Парола
забравена парола?

Мисия

Организацията е създадена с цел, да подпомага и развива дейности и проекти в сферите на Образованието, Културата, Науката, Здравеопазването, Социалните дейности и Екологията. Да търси реализация на съвременни бизнес-управленски и ИТ решения в Публичния, Частния и Публично-частния сегмент.

Визия

Визията на Националния план за развитие 2007-2013 г. е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие. Ние вярваме, че в основата за постигане на каквито и да е положителни резултати стоят Човешкият капитал и организацията на времето му, Специализираните познания в управлението на проекти и Информационните и комуникационни [...]

Цели

Внедряване на ИКТ решения в сферата за работа с деца, хора с увреждания. Изграждане на информационни системи и популяризиране на съществуващи успешни практики за управление на информация, процеси, ресурси и финансови средства. Прилагане на съвременни методики и бизнес принципи в управлението на организации и проекти.

Подробна информация за организацията (административна)

Устав на фондацията РАЗДЕЛ II.
ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА
Чл. 7. /1/ Фондацията има за цел:
- да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения;
- опазване на културно-историческото и етнографско наследство;
- изследване на природните ресурси, в страната [...]

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.