Потребител
Парола
забравена парола?

Платформа Мъниче

Основна цел извеждане на конкретна информация за всяко дете с Проблеми в развитието на територията на страната и достигането до възможност за подпомагане развитието му през целия живот.
-          Работата ни е фокусиране в създаване и поддържане на информационни бази данни включващи:
-          Списъци със социални партньори, поддържащи и свързани бизнеси и услуги;
-          Статистическа информация за нужди [...]

Без Насилие

Без Насилие

Представяме на Вашето внимание идеята си за създаване и развитие на интернет базирани информационен център и дискусионен форум „Без насилие”. Проектът е свързан с основните дейности на фондация „Развитие и реализация на обществения ресурс“, а именно: подпомагане, консултиране и информиране на лицата, станали жертва на домашно насилие; подпомагане на социалната [...]

Специализиран сайт за работа в домашни условия

Проекта засяга категории труд, които може да се извършва в надомни условия, като ще предлага възможност за дистанционно обучение. Идеята обхваща, както възможноста за допълнителни доходи, така и интегрирането на хора с увреждания.

Бъдете по-добри онлайн

Скоро онлайн благотворителността ще може да промени собствената ви действителност.
Проект за социална мрежа за доброволен обществено полезен труд. Платформата ще позволява обявяването на проекти и инициативи, както и деклариране желанието на отделни физически лица за подпомагане на определен вид дейност с квалификация, време или финанси.

Дарителска платформа за подпомагане на деца Подари

Проектът Подари представлява дарителска система за подпомагане на деца лишени от родителски грижи, талантливи деца и деца с проблеми в развитието от социално слаби семейства. Амбицията е да разкрие пред широката общественост ежемесечните им потребности и информация за начина по-който се задоволяват те в момента.
Система за разпределяне на Благотворителен ресурс, под формата на финансов, информационен, [...]

Фондация Център за обучение и научни инициативи

Сайта се създава с цел да предложи техническо решение за провеждане на дистанционно обучение, виртуални лекции, курсове и класни стаи. Целта му е да осигури по-широк достъп, както на преподаватели и лектори, така и на хора, които искат да споделят знанията и уменията си. Ще обедини интерактивни методи за преподаване, специализирани системи за квалификация и [...]

Експертни съвети

Цели:
Експертният съвет представлява креативна група, чиято цел е подпомагане реализацията на европейските средства чрез малкия и средния бизнес на регионално ниво, както и подпомагане процесите за изграждане на Публично-частно партньорство между Държавните институции и учредителите по места на регионално ниво. Експертния съвет подпомага повишаване Социалния рейтинг на учредителите, чрез цялостна политика в полза на регионалните [...]

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.